Strefa Liderów: 16 czerwca 2023
Strefa Zero: 17-18 czerwca 2023

Strefa Zero odbędzie się tutaj:
Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS
ul. Grunwaldzka 80, 43-600 Jaworzno

Miejsce, w którym odbędzie się Strefa Liderów, zostanie podane w późniejszym terminie.


Adres e-mail: strefa@metanoia.priv.pl
Telefon kontaktowy: +48 795 768 694 (w godzinach 08:00 - 16:00)
Więcej informacji: www.strefa-zero.com

Termin rejestracji: do dnia konferencji lub do wyczerpania liczby miejsc

Wchodząc do hali przed rozpoczęciem konferencji, prosimy pokazać kod QR - wydrukowany lub w formie elektronicznej. Kod QR otrzymają Państwo mailem po opłaceniu pełnej kwoty za złożone zamówienie.
W formacie np. +48517540245

Dzień przed Strefą Zero zapraszamy wszystkich pełniących funkcje liderskie w Kościele - księży, pastorów, liderów wspólnot, animatorów - do udziału w Strefie Liderów.

Będzie to czas inspirujących wykładów, wymiany doświadczeń, uwielbienia i modlitwy za siebie.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 16 czerwca, w godzinach popołudniowych. Miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

Cena biletu obejmuje poczęstunek w przerwie oraz kawę i herbatę.

Bilet umożliwia rejestrację indywidualną.
Udział we wszystkich wydarzeniach, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca.

Zainspiruj się na Strefie Liderów, a potem na Strefie Zero!

Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu.

Obiady na sobotę i niedzielę można wykupić na formularzu zgłoszeniowym.

Bilet umożliwia rejestrację wraz z osobą towarzyszącą na piątek, sobotę i niedzielę.

Dodatkowo bilet umożliwia rejestrację dzieci na sobotę i niedzielę.
Udział w Strefie Zero przez cały weekend 17-18 czerwca w Hali MCKiS w Jaworznie.

Opening, uwielbienie i nauczania oraz koncert.

Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu.

Obiady można wykupić na formularzu zgłoszeniowym.

Bilet umożliwia rejestrację wraz z osobą towarzyszącą i dziećmi.
Specjalny bilet na Strefę Zero dla osób w wieku 16-17 lat.

Bądźcie z nami przez cały weekend 17-18 czerwca w Hali MCKiS w Jaworznie!

Opening, uwielbienie i nauczania oraz koncert.

Cena nie obejmuje noclegu i dojazdu.

Obiady można wykupić na formularzu zgłoszeniowym.

Bilet umożliwia rejestrację indywidualną.
* osoby, które mają mniej niż 13 lat, uczestniczą w konferencji bezpłatnie i nie trzeba ich uwzględniać w formularzu

Przyjmuję do wiadomości, że z przyczyn organizacyjnych koszty udziału w konferencji, w przypadku rezygnacji z udziału, nie są zwracane.
Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą pod adresem ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych.
Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.
Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Sprawdź regulamin

Sprawdź politykę prywatności
Do zapłaty 0