Strefa Liderów: 14 czerwca 2024
Strefa Zero: 15-16 czerwca 2024

Strefa Liderów i Strefa Zero odbędą się tutaj:
Nowa sala Wspólnoty Metanoia
ul. Teatralna 11, 41-200 Sosnowiec

Adres e-mail: strefa@metanoia.priv.pl
Telefon kontaktowy: +48 731 146 765 (w godzinach 08:00 - 16:00)
Więcej informacji: www.strefa-zero.com

W tym roku, poza biletami normalnymi, przygotowaliśmy również bilety wsparcia. Wybierając je, kupują Państwo wejściówkę oraz dokładają cegiełkę do Projektu52, czyli zbiórki na rzecz rozbudowy nowej sali Wspólnoty Metanoia.

Wchodząc do hali przed rozpoczęciem konferencji, prosimy pokazać kod QR - wydrukowany lub w formie elektronicznej. Kod QR otrzymają Państwo mailem po opłaceniu pełnej kwoty za złożone zamówienie.

Termin rejestracji: do dnia konferencji lub do wyczerpania liczby miejsc

W formacie np. +48517540245

* osoby, które mają mniej niż 13 lat, uczestniczą w konferencji bezpłatnie i nie trzeba ich uwzględniać w formularzu

Przyjmuję do wiadomości, że z przyczyn organizacyjnych koszty udziału w konferencji, w przypadku rezygnacji z udziału, nie są zwracane.
Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Fundację Aplica z siedzibą pod adresem ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną Fundacji Aplica oraz podmiotów powiązanych.
Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez Fundację Aplica, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.
Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

Sprawdź regulamin

Sprawdź politykę prywatności
Do zapłaty 0