Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji udziału w konferencji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) podaje się do wiadomości, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą pod adresem ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec, e-mail: strefa@metanoia.priv.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji oraz subskrypcji do newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji, tj. Fundacja Aplica (ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443506842), Mobile Madness Sp. z o.o. (ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133765846 ), PayPro S.A. (ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887), FreshMail Sp. z.o.o. (al. 29 Listopada 155C, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393)

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji